FANDOM


Stub img


Kihachi Bunta

Kihachi anime

Kihachi Bunta

Character Name
Full Name Kihachi Bunta
Kanji 木蜂 文太
Furigana きはち ぶんた
Personal Info
Epithet Defense Captain of Kokominzu
Birthday August 1
Blood type A
Gender Male
Affiliation Kokominzu
Education
School PK Academy
Media
Manga Debut Chapter 101
Anime Debut Episode 20
Japanese Voice Hayashi Daichi

Bunta Kihachi (木蜂 文太, きはち ぶんた lit. Kihachi Bunta) is the Defense Captain of the Kokominzu and has the ID no. 6540.

Trivia

  • His full name Kihachi Bunta and character profile was found in the character guidebook.[1]

References

Navigation

v · e 2nd Year
Class 1-1: Kihachi Bunta · Nishi Soujirou · Sugiyama Haruo · Tanaka Ichirou
Class 2-2: Itano Yoriko · Ooshima Yuuji · Oohori Kouichi · Satou Hiroshi · Shinoda Takeru · Nakanishi Shinya · Maeda Takayuki · Suzumiya Harui · Toritsuka Reita
Class 3-3: Aiura Mikoto · Akechi Touma · Hairo Kineshi · Kaidou Shun · Kuboyasu Aren · Mera Chisato · Murata Shuuji · Nendou Riki · Saiki Kusuo · Saiko Metori · Sawakita · Takahashi · Teruhashi Kokomi · Yokota Jaga · Yumehara Chiyo · Zolbe Kageyukouji Saberlight
Class 4-4: Haruno Akio · Hotei Tomotaka · Tanihara Kenji
Class 5-5: Kumi Kouji · Matsuda Ippei · Mikami Aiko · Mishima Nobuaki